Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2019-2020 este disponibilă atașat - al 2-lea document din secțiunea Cadru normativ).
 
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
 
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).
Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

 

 

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul:
 
2 - 5 iunie - Înscrierea elevilor
5 iunie 2020 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 iunie - Limba și literatura română - probă scrisă
17 iunie  - Matematica - probă scrisă
18 iunie - Limba și literatura maternă - probă scrisă
22 iunie  - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
22 iunie  - Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)
23-26 iunie  - Soluționarea contestațiilor
27 iunie  - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
 
Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.
 
Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vor fi disponibile aici.
 

Cadru normativ:

1. Ordin 4.916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2020;

2. Anexa nr. 2 la OMECTS. nr. 4801/31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 – Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2010-2011 (aplicabil şi in anul scolar 2019-2020);;

 

Materiale informative: