ORGANIGRAMA INSTITUȚIEI

 

 

Director: prof. Pop Ioan Marian


 

PERSONAL DIDACTIC (articol în lucru 12.09.2019)

Limbă și comunicare: Miclăuș Dorina – limba engleză (Dirig. cls. a VI-a B)
Bretan Violin Claudiu – limba română
Curtuzan Elena – limba română
Iuga Georgeta – limba română
Burtan Andra – limba franceză,  limba engleză
Popan Mădălina Ștefana – limba germană
Matematică și științe: Calin Carmen – biologie (Dirig. cls. a VI-a)
Câmpan Florin – matematică (Dirig. cls. a V-a A)
Pop Cosmin – matematică 
Borşa Liliana – matematică 
Păşcuţ Elda – chimie – fizică (Dirig. cls. a V-a B)
Om și societate:

Faur Victor Cornel – geografie
Ghita Nicolae – istorie
Foriș Aurora – cultură civică
Codaţi Ciprian – religie ortodoxă (Dirig. cls. a VIII-a)
Pop Ioan Marian – religie ortodoxă
Brahaita Felicia– religie greco-catolică
Vereș Adriana – religie romano-catolică
Matei Bogdan Ionuț – educație muzicală
Bondrea Georgiana– psiholog şcolar
Buga Flavia - logoped

Arte, sport, educație tehnologică: Blaga Codruţa – educaţie fizică
Vancea Delia – educaţie plastică
Sas Marius – educaţie fizică (Dirig. cls. a VI-a A)
Calin Carmen – educaţie tehnologică (Dirig. cls. a VII-a)
Niculescu Ecaterina – utilizare calculator
Pop Ioan Marian – utilizare calculator
Ciclul primar:

Bălan Luminiţa – Preg. A
Corpodean Sonia – Preg. B
Bîrle Nadia – Preg. C

Ienuțaș Monica – I A
Șpan Monica – I B
Petreţchi Smaranda – a II-a A
Avramescu Iutka – a II-a B
Dedu Mariana – a III-a A
Florian Daniela– a III-a B
Deac Odarca – a III-a C
Coza Ioana - a IV-a A
Berlinger Maria – a IV-a B
Gogea Rodica – a IV-a C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DIDACTIC - DATE STATISTICE

  I Învățământ primar II Învățământ gimnazial
1. Gradul de acoperire cu personal didactic 100 % 100 %
2. Gradul de acoperire cu personal didactic calificat 100 % 100 %
3. Ponderea personalului didactic cu gradul didactic I din nr. de cadre didactice 78,57 % 69,23 %

 

 

 

 

 

 

 

Cadre Gradul I Gradul II Definitivat Debutant Doctorat Gradație de merit
învățători 11 2 1 - - 3
profesori 9 2 - - 2 5
TOTAL 20 4 1 0 2 8

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

  • Pop Ana- secretar
  • Birta Mircea Marius - administrator de patrimoniu
  • Trif Aurica - administrator financiar
  • Telcian Viorica - bibliotecar
  • Iuga Ioan Bogdan - informatician

 

PERSONAL NEDIDACTIC

  • 1 post muncitor de întreținere
  • 4 posturi îngrijitor
  • 1 post paznic

 

Venituri brute realizate de către angajații școlii - Transparența veniturilor salariale, cf. art. 33 din Legea 153/2017